SMK Plus Al-Maftuh
Siti Zenab
Author

Siti Zenab

Tawadhu

Tawadhu adalah salah satu sifat yang di miliki oleh Rasulullah Saw yang amat mulia namun sedikit orang yang memilikinya.Tawadhu artinya rendah hati lawan dari sifat tawadhu ialah takabbur (sombong). Tawadhu juga sangat penting dalam pergaulan sehari-hari kepada orang lain. Ketika orang sudah memiliki gelar atau jabatan yang tinggi, [...]

Siti ZenabSiti Zenab